10 yılı aşan yabancı dil deneyimimizi kreş hizmeti ile birleştirdik.

Değerli Velilerimiz,
Çalışan annelerin ihtiyacı olan çocuk bakımının yanısıra , okul öncesi eğitimin öneminin artması , ülkemizde kreş gerekliliğini günden güne arttırmaktadır.
Bu alandaki eksikliği gidermek amacıyla ,3-6 yaş arası çocuklara yönelik olarak tasarlanmış kreşimiz, 2014 – 2015 öğretim yılı itibari ile hizmet vermeye başlamıştır.
Kreşimizde, çocuklarımızın en iyi eğitimi alması amacının yanında, güvenlikleri ve konforları da göz önünde tutulmuştur. Rainbow Kids Club, çevre yerleşim yerleri için kolaylıkla ulaşılabilecek konumu, fiziksel altyapısı, izlediği eğitim metodları ve profesyonel kadrosu ile Hatay’ın en iyi kreşi olma vizyonuna sahiptir.
Rainbow Kids Club , Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Çocuklarımızı artık düşüncelerini hiç çekinmeden açıkça ifade etmeye, içten inandıklarını savunmaya, buna karşılık da başkalarının samimi düşüncelerine saygı beslemeye alıştırmalıyız. Aynı zamanda onların temiz yüreklerinde; yurt, ulus, aile sevgisiyle beraber doğruya, iyiye ve güzel şeylere karşı sevgi ve ilgi uyandırmaya çalışılmalıdır.”sözü doğrultusunda eğitim anlayışı izler. Kendine güvenen, özgür, bağımsız kararlar alıp uygulayabilen, insani değerlere sahip, yaratıcı, girişken, etkili iletişim kurabilen, sorunlara pratik çözümler bulabilen bireyler yetiştirmek temel hedefimizdir.
Rainbow Kids Club’ta , çocuklarımızın kendilerini özel ve ayrıcalıklı hissetmeleri için çalışırız. Velilerimiz, çocuklarını onlar kadar iyi tanıyan ve anlayan deneyimli eğitmenlere emanet ettiklerini bilir, eğitmenlerimiz her çocuğumuza geleceğin bilim adamı , sanatçısı , yazarı , düşünürü , iş adamı gözüyle yaklaşır ve onların farklılıklarını, yeteneklerini ortaya çıkarmaya çalışır. Tüm çocukların potansiyellerinin en üst düzeye çıkması öncelikli hedeflerimizdendir.
Mesleğine aşk ile yaklaşan bir ekiple, her geçen gün artan heyecanıyla her zaman siz velilerimiz ve ufak yetişkinlerimiz ile beraber olmak dileğiyle…
Yıldız SOYTÜRK
Kurucu

Binamızın fiziki özellikleri

Modern ve Güvenli

1.000 m2 yi aşan kullanım alanına sahip Rainbow Kids Club , Deprem Yönetmeliği’ne uygun olarak projelendirilmiştir.

Bodrum kat, giriş kat, sınıfların bulunduğu kat ve idari katlardan oluşan binamızda dokuz adet merdiven bulunmaktadır.

Binamızda güvenlik personelleri tarafından kontrol altında bulunan iki adet ana giriş ve iki adet bahçe giriş ­çıkış kapısı mevcuttur. Binanın içi, dışı ve bahçesi güvenlik birimince kamera sistemi ile izlenmektedir.

Yangın algılama sistemi bulunan binada tüm iç kapılar, Yangın Yönetmeliği’ne uygun olarak koridor yönüne açılacak şekilde ve öğrencilere tehlike yaratmayacak şekilde düzenlenmiştir.

Binamızda ses yayın sistemi, data sistemleri, telefon ve network sistemleri bulunmakta olup modern bir eğitim sistemi için tüm teknolojik altyapı düşünülerek uygulanmıştır.

Eğitim Anlayışımız

Programımız araştırma temelli olup, çocukların doğru cevaplarını ödüllendirmek yerine, onlara doğru sorular sormanın değerini öğretmeyi hedeflemektedir. Öğretmenler daha mücadeleci ve düşünce üretici açık uçlu sorular sorarak çocuklarda merak etmenin tadını çıkarmayı tercih etmektedirler.
Çocukların gelişimleri farklı ortamlarda, özellikle oyun yoluyla gözlemlenmektedir.
Sosyal becerilerin gelişimi ile birlikte, işbirliği, sorumluluk alma ve bir toplumda yaşamak için gerekli olan arkadaşlık becerileri kazanmaları desteklenmektedir.
Çocuklar erken yaşlarda bilgiyi keşfetmeyi, bilginin somuttan soyuta gelişimini ve bir bilginin bir çok bilgiyle bağlantısını yaşayarak öğrenir.
Amacımız soran ve sorgulayan,çok yönlü düşünme becerileri gelişmiş,bilime karşı olumlu yaklaşan bireyler yetiştirmektir.
Çocuklarımızın kazanacakları her davranış; yaparak, çevresinden model alarak ve ortama aktif olarak katılım ile yerleşir.
Karakter eğitiminin amacı, çocuklarımızın olumlu davranışlarını pekiştirip bu davranışları alışkanlık haline getirmelerini sağlayarak olumlu karakter özelliklerine sahip bireyler olarak yetişmelerine yardımcı olmaktır.
Sağlam bir karakterin oluşumunda “çocuğa verilen değerin hissettirilmesi” en önemli adımlardan ilkidir. Olumlu davranışlar uygun zemin bulduğu zaman gelişir. Bu gelişim, davranışın karakter halini almasıyla devam eder. Bu bağlamda hem öğretmenlere, hem de anne-babalara özellikle model olma açısından önemli görevler düşer.

Çift Dilli Eğitim

Herhangi bir erken yaşta, iki dilli yetiştirilmeye başlanan çocuklar, tek dilli yetiştirilen akranları ile aynı zamanlarda, ve dil kirliliği veya karmaşası gibi belirtiler göstermeksizin, dil bakımından kritik gelişimsel süreçler geçirmektedirler.
Yapılan araştırmalar çocukların, yaklaşık 4 aylıktan itibaren ise iki farklı dilleri olduğunu anladıklarını göstermektedir. Üstelik, zihinsel esneklik, soyut düşünce, ve öğrenme ve problem çözme becerileri için kritik nitelikte olan çalışma belleği gibi bilişsel becerileri de olumlu yönde etkilenmektedir.
Çift dilli, hatta çok dilli olarak büyüyen çocuklar üzerinde yapılan tüm araştırmalar, bu çocukların bilişsel gelişimlerinin daha hızlı olduğunu göstermektedir. Çok  dilli eğitimin, çocuğun hem akademik, hem sosyal hem de kişilik gelişimine önemli katkıları bulunmaktadır . 0-6 yaş arası, çocukların beyninde pek çok nöron gelişir ve yapılanır. Çift dilli çocuklarda çok daha gelişmiş nöron bağlantılarının oluştuğu görülmüştür. Bu da bilişsel gelişimlerinin daha ileri düzeyde olduğunu gösterir. Çok dilli büyüyen çocukların, ilerleyen dönemlerde akademik becerilerinin de daha yüksek olduğu araştırmalarla kanıtlanmıştır. Bu çocuklar, her iki dilin de inceliklerini ve özelliklerini kavrayabilirler, ilerleyen yıllarda sözel ve yazılı iletişimde rahatlıkla kullanabilirler. Bu, geliştirdikleri bilişsel esneklikten kaynaklanmaktadır.  Küçük yaşlarda dildeki sesleri çıkarmak için gerekli ‘gırtlak, dil, ağız oluşumu’ henüz çok esnektir. Dolayısıyla bu dillerin aksanlarını küçük yaşlarda  daha kolay ve doğru edinirler.
Küçük yaştaki çocukların beyinleri çok hızlı gelişir. Öğrendikleri her kelimenin sözel anlamları olduğu gibi, belirgin görsel ve duygusal çağrışımları da bulunur. Örneğin, ilk öğrenilenlerden biri olan, “anne” kelimesi, kelime anlamından çok daha fazlasını barındırır. Ancak “anne” kadar önemli olmayan diğer kelimeler de erken yaşta öğrenildiği takdirde görsel ve duygusal çağrışımlar içerir.
Çocuk kaç dille yetişirse yetişsin, erken dönemde öğrenilen kelimeler, taşıdıkları çok yönlü anlamlar bakımından zengindir.
Bu göz önüne alındığında, çocuğun iki dilli yetişmesi, gelişmesini engelleyici değil, pekiştiricidir.
Araştırmalara göre, iki dilli yetişmenin avantajları, sözel becerilerle sınırlı olmayıp; dille ilgisi olmayan bazı bilişsel becerileri de kapsıyor. Çocuk, sözel döneme geçtikten sonra, sözel olmayan becerilerinde de gelişme gösterir. Örneğin Psikolog Esther Adi-Japha ve meslektaşlarının 2010 yılında yaptıkları ve 4-5 yaşlarındaki çocukların incelendiği bir çalışmada, iki dilli yetişen çocukların, tek dilli yetişen çocuklara göre yaratıcılıklarının daha gelişmiş olduğu sonucuna ulaşmıştır. 2008 yılında Petitto ve meslektaşlarının yaptığı bir çalışmada ise, İngilizce konuşulan evlerde büyüyen ve yarı İngilizce, yarı İspanyolca eğitim verilen okullara giden çocukların, yalnızca İngilizce eğitim veren okullara giden çocuklara göre, okuma testlerinde daha başarılı oldukları anlaşılmıştır. İki dilliliğin daha güçlü çalışma belleği ile ilişkili olduğunu sonucuna varan diğer bazı çalışmalarda ise okuma becerilerinin yanı sıra matematik becerilerinin de olumlu yönde etkilendiği görülmüştür.
Kanada’daki York Üniversitesi’nden Ellen Bialystok ve Çin’deki Nanjin Üniversitesi’nden meslektaşları da çocukların çalışma belleklerini kullanmalarını gerektiren ve hatırlama becerilerinin ölçüldüğü bazı testlerde, iki dilli yetişen çocukların, tek dilli yetişenlere göre daha başarılı olduğunu bulmuştur. Bunların yanı sıra, iki dilli çocuklar karmaşık düşünme görevlerinde de daha iyi performans sergilemektedir.
Tüm bu araştırmaların ortaya koyduğu tek dilli ve iki dilli çocuklar arasındaki bilişsel farklılıklar, birden fazla dil öğrenmenin, gelişmekte olan beynin yapısını farklı etkilediğini düşündürüyor. Bilim insanlarına göre, iki dille yetişen çocukların beyinlerinin kimi kısımlarını, tek dille yetişen çocuklara göre daha çok kullanmaları bu farkları yaratmakta.
Çocukların özgüvenlerinin artmasını, problem çözmede ve güçlüklerle baş edebilmede daha etkin beceriler geliştirmesini kolaylaştırmaktadır.Çocuklar, yeni dilleri öğrenmeye karşı olumlu tutumlar sergilemeyi, diğer dillere hoşgörülü yaklaşımı öğrenirler.
( Kaynak: Emre Konuk, İki dillilik/Çok dillilik ve beyin gelişimi – 2)

Çalışma Saatleri

Program Yarım Gün SABAH

Eğtim Saatleri : 08:00-12:30

Yemek : Sabah Kahvaltısı – Öğle Yemeği

Program Yarım Gün ÖĞLE

Eğtim Saatleri : 12:30-17:00

Yemek : Öğle Yemeği – Ara Öğün

Program Tam Gün

Eğtim Saatleri : 08:00-17:00

Yemek : Sabah Kahvaltısı – Öğle Yemeği – Ara Öğün

Akademik Takvim

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı

09/09/19

Cumhuriyet Bayramı

 29 Ekim 2019

Atatürk’ü Anma Günü

 10/11/19

Yılbaşı Tatili

 01/01/20

Veli Toplantısı

 Şubat – Mart 2020

Ara Karne

—-

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23/04/2020

Emek ve Dayanışma Günü

01/05/2020

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs 2020

Diplomaların Verilmesi

Ramazan Bayramı Tatili ve  Yaz Tatili

23-24-25-26 Mayıs 2020

Zafer Bayramı (Tatil)

30/08/2020

NOT : Eğitim – Öğretim döneminde Akademik Takvime ek olarak Hatay Valiliği’nin belirlediği tatiller de uygulanır.